Usługi Stomatologiczne

 

 • Proteza całkowita
 • Proteza częściowa
 • Proteza szkieletowa
 • Proteza szkieletowa (szyno-proteza)
 • Proteza szkieletowa elastyczna
 • Proteza nakładkowa w leczeniu bruksizmu i zaburzeń stawowych
 • Podścielenie protezy
 • Naprawa protez
 • Korona porcelanowa na stopach bezniklowych
 • Korona porcelanowa pełnoceramiczna i z tlenku cyrkonu (bez metalowa)
 • Wkład koronowo -korzeniowy lany
 • Korona akrylanowa
 • Wkład, nakład koronowy porcelanowy